Hoeveel vierkante meter op honderd vierkante meter land: meten, berekenen

Als u het moeilijk vindt om erachter te komen hoeveel meter op honderd vierkante meter, of als u niet weet hoe u honderd vierkante meter in vierkante meter moet vertalen, dan weet u na het lezen van dit artikel precies hoe u het moet doen.

De grootte van honderd vierkante meter grond is 100 m2

De grootte van honderd vierkante meter land is 100 m2


We zullen zo kort en bondig mogelijk analyseren wat een landweefsel is, wat de waarden zijn in verschillende meeteenheden (hectares / are). Laten we van woorden naar daden gaan - laten we de maten berekenen aan de hand van voorbeelden van specifieke gebieden.

Waar kwam het weefsel vandaan - elimineer de verwarring in concepten

In het pre-revolutionaire Rusland diende de tiende als de klassieke maateenheid van de aarde, die was onderverdeeld in vaste meeteenheden. Bijvoorbeeld "meloen" met een perceelgrootte van 80x10 m2 (vadem in de oude dagen).

Met behulp van tienden maten ze zelfs het gebied voor het maaien van gras, waarbij ze een eenvoudige berekening maakten: een tiende van land - 10 hooibergen. Deze meeteenheid werd gebruikt tot de revolutie van 1917, een jaar waarna het land een geleidelijke overgang begon naar het metrieke stelsel van maatregelen.

Het concept van tienden werd vervangen door ar - een vierkant stuk grond van 10x10 m, wat overeenkomt met 100 m2... De nieuwe maatregel heeft de complexiteit van de berekeningen aanzienlijk vereenvoudigd, aangezien de totale oppervlakte gemakkelijk te meten werd door het aantal vierkanten van 10x10 m op een bepaalde site.

voorstedelijk gebied van 6 are

Voorstedelijk gebied van 6 are

Honderden, zoals de naam, verschenen in de Sovjetjaren, toen zomerhuisjes in grote aantallen begonnen te verschijnen, waarvan de oppervlakte 4-6 are was. "Sotka" betekent letterlijk het cijfer "honderd", is gemakkelijk uit te spreken en veroorzaakt geen verwarring met het aantal meters.

Dus de populaire definitie nam vol vertrouwen zijn plaats in in de taal van Sovjetburgers en heeft met succes wortel geschoten in de moderne tijd. Vragen als 'hoeveel vierkante meter zijn er op honderd vierkante meter' blijven echter relevant.

Het is vooral moeilijk om het probleem te begrijpen voor degenen die nog nooit de noodzaak hebben meegemaakt om de oppervlakte van een perceel te meten om de werkelijke afmetingen ervan te begrijpen (bijvoorbeeld bij het kopen / verkopen van land).

Je zult versteld staan ​​hoe eenvoudig alles is: 1 hectare is 100 vierkante meter of zijn land, en een oppervlakte van 10 hectare komt overeen met 10x100 m2... Als je het beeldmateriaal van honderd vierkante meter kent, kun je nu gemakkelijk de bouw plannen - hoeveel vierkanten je een huis kunt bouwen, hoeveel toegewezen voor andere gebouwen en hoeveel een bed met aardbeien zal krijgen.

Tegelijkertijd worden grote oppervlakten (voor plattelandsdoeleinden, pacht van bosgebieden, etc.) gemeten in hectares. Samen met vierkante meters wordt deze meeteenheid door kadastrale ingenieurs gebruikt bij het berekenen van de oppervlakte van objecten. Daarom is de vaardigheid om meters in honderden en hectares om te zetten, nuttig voor elke geletterde persoon.

Meeteenheden van de oppervlakte van de verkavelingen

Meeteenheden van de oppervlakte van de verkavelingen

Er is nog een maateenheid voor grote stukken land - een hectare. In ons land wordt het gebruikt om de oppervlakte van landbouwgrond te bepalen. Een hectare land is 4046,86 m² of 40,47 are.

Hoe u erachter kunt komen hoeveel hectares op de site

We kwamen erachter hoeveel meter in de arena dus van theorie naar praktijk. Om deze waarde in vierkante meters te vertalen, herinneren we ons de capaciteit van honderd vierkante meter - dit is 100 m2... Voor een visuele weergave van de oppervlakte van het land in honderd vierkante meter, meten we het in meters en krijgen we het gewenste aantal.

Stel dat je het gebied met een meetlint hebt gemeten en de afstand aan elke kant hebt gevonden: de lengte van de site was 65 meter en de breedte was 40 meter. Om de totale oppervlakte te berekenen, blijft het vermenigvuldigen van de resulterende cijfers: 65x40 = 2600 vierkante meter.

Nu vertalen we meters naar honderden. Om dit te doen delen we het landoppervlak in meters door het aantal meters in 1 zijn: 2600/100 = 26 are.We voeren een soortgelijk algoritme van acties in omgekeerde volgorde uit, als de honderd vierkante meter moeten worden omgezet in meters. Letterlijk: 40 are x 100 m = 4000 m2.Berekening van hectares grond - grootte van percelen

Om in hectare te berekenen, wordt een soortgelijk principe gebruikt, alleen meters worden gedeeld door 10.000, aangezien 1 hectare gelijk is aan 10.000 vierkante meter. De eenvoudigste manier is om het gebied van de site te achterhalen in de vorm van een rechthoek of vierkant met de juiste vorm.

Het is moeilijker om een ​​gebied in de vorm van een veelhoek te berekenen, waarbij de rekentchniek merkbaar verandert. In dit geval is het stuk land verdeeld in verschillende driehoeken, de grootte van elk wordt geteld en bij elkaar opgeteld, waardoor het totale beeldmateriaal van de site wordt verkregen.

In de praktijk zijn er percelen van totaal verschillende vormen - van een veelhoek en een trapezium tot een cirkel en een driehoek. Daarom is het voor de nauwkeurigheid van het berekenen van niet-standaard toewijzingen belangrijk om contact op te nemen met gespecialiseerde specialisten - kadastrale ingenieurs, bij wiens berekening elke centimeter van uw eigendom zal worden meegerekend.

Hoeveel hectare op de site - berekening door voorbeeld

Laten we de berekening uitvoeren voor een rechthoekig perceel met een conversie naar honderden:

  1. We markeren de hoeken van de site door in een kleine pin te rijden (je kunt zelfs een steen plaatsen - het belangrijkste is om het hoekgedeelte visueel te markeren).
  2. We meten de lengte en breedte met behulp van het beschikbare gereedschap - een meetlint of een stok van 1 meter lang.
  3. We vermenigvuldigen de lengte van de sectie met de breedte. Stel dat uw "rechthoek" 36 meter lang en 24 meter breed is. Als je de indicatoren vermenigvuldigt, krijg je de afmetingen in vierkante meters, dat wil zeggen 864 m2... Opgemerkt moet worden dat de berekening van de oppervlakte van het perceel niet mag worden verward met de omtrek ervan. Door de omtrek te berekenen, kunt u de totale lengte van de zijkanten vinden, niet het gebied.
  4. We vertalen meters naar honderden. We herinneren ons hoeveel meter op honderd vierkante meter - 100 m2... Dienovereenkomstig ares 864/100 = 8,64.

U kunt honderd vierkante meter omzetten in meter door te vermenigvuldigen (8,64x100 = 864).

Veel Gestelde Vragen: 

  • 10 acres is hoeveel m2? Vermenigvuldig 10 bij 100 en krijg het juiste antwoord: in 10 acres - 1000 m2.
  • Hoeveel vierkante meter is 6 hectare? We voeren een vergelijkbare berekening uit en krijgen 600 m2.
  • 1000 m2 - hoeveel hectare? We delen duizend meter door 1 hectare, dat wil zeggen 1000/100, en we krijgen het antwoord: 10 hectare.

Omrekentabel voor vierkante meters naar honderden:

M.2 100 200 300 400 600 900 1 000 1200 2 500
honderd delen 1 2 3 4 6 9 10 12 25

Het belangrijkste in de berekeningen is om niet te vergeten om grote eenheden om te zetten in kleinere om de juiste grootte van het perceel te krijgen.

Hoeveel are in 1 hectare

Het wordt geaccepteerd om grote oppervlakken in hectares te meten - het is handig en praktisch. Bedenk dat 1 hectare overeenkomt met 100 hectare, dat is 10.000 m2... Alle officiële documenten met informatie over een oppervlakte van meer dan 100 acres (bijvoorbeeld landbouwgrond) worden geregistreerd in hectares.

hectare gebied

Grootte in honderden een hectare

Houd er rekening mee dat de grootte van dergelijk land wordt berekend in vierkante kilometers. Hoeveel is het in honderd delen? Allereerst vertalen we het gebied van 1 km2 in meters. Voorbeeld: 1000 mx 1000 m = 1.000.000 m2. Het resulterende cijfer komt overeen met 100 hectare of 10.000 are.

Perceel met een niet-standaard vorm - hoe het aantal hectares te berekenen

Bij het meten is het belangrijk om precies langs de grenzen van de site te tellen. Vooral als de berekening is voorbereid voor het verwerken van landdocumenten.

Er zijn 3 manieren om het aantal hectares te bepalen voor een perceel met een onregelmatige vorm:

  1. Voer een onderzoek uit. Nodig een specialist uit voor metingen, die het gebied zal bepalen met behulp van een geodetische methode met behulp van afstandsmeters, een speciale toren en andere apparaten. Dit is de meest betrouwbare manier om de grootte van de site te achterhalen: de onregelmatige vorm wordt verdeeld in verschillende gelijke driehoeken, hun oppervlakte wordt afzonderlijk en in totaal berekend. Het resultaat is het exacte aantal hectares, inclusief de meest onhandige plaatsen voor "handmatige" metingen.
  2. Meet jezelf. Om dit te doen, stelt u de mijlpalen in op de hoeken van de hele omtrek en meet u vervolgens de afstand tussen elk van hen. Noteer de plot van de site en de resulterende nummers op papier. Verdeel de grond in het diagram in afzonderlijke vormen met de juiste geometrie. Bereken de oppervlakte van elk afzonderlijk, en tel de verkregen resultaten bij elkaar op - het uiteindelijke cijfer toont het totale aantal hectares.
  3. Gebruik google map. Geschikt als manier om geschatte afmetingen voor algemene informatie te berekenen. In de externe berekening op de kaart kunt u punten langs alle grenzen van het territorium instellen, verbinding maken en het eindresultaat krijgen.
sites op de google map

Op kaarten in Google maps kun je de grenzen van gebieden onderscheiden

Het is moeilijk om de grootte van geometrisch complexe landen te bepalen met geïmproviseerde middelen, omdat fouten onvermijdelijk zijn. Als u een berekening voor papierwerk uitvoert, gebruik dan de diensten van gespecialiseerde bedrijven - dit vereist geld, maar het geeft een garantie voor nauwkeurigheid bij het meten van de grenzen en het gebied van de site.

Vergelijkbare berichten

Voeg een reactie toe

Verwarming

Dak

Deuren